Filtre

 
 
 
 • Knitting Kit Petite Wool Le Marais Shawl

  Le Marais Shawl

  730  kr
  Let
 • Knitting Wool Morse Scarf 1

  Morse Scarf

  670  kr
  Begynder
 • Hishi scarf

  Hishi scarf

  670  kr
  Let
 • Radio Scarf

  Radio Scarf

  570  kr
  Begynder
 • Knitting Kit Cotton Scarves Clivia Shawl

  Clivia Shawl

  470  kr
  Øvet
 • Bonica Scarf

  Bonica Scarf

  570  kr
  Let
 • Confetti Scarf

  Confetti Scarf

  650  kr
  Begynder
 • Pola Scarf

  Pola Scarf

  860  kr
  Øvet
 • Sunset Beach Wrap

  Sunset Beach Wrap

  580  kr
  Øvet
 • Ranta Scarf

  Ranta Scarf

  670  kr
  Let
 • Knitting Kit Wool Unique Scarf

  Unique Scarf

  960  kr
  Begynder
 • Royal Shawl

  Royal Shawl

  670  kr
  Let
 • Knitting Kit Petite Wool Viti Scarf Woman

  Viti Scarf

  670  kr
  Øvet
 • Dinka Scarf for kids

  Dinka Scarf for kids

  470  kr
  Begynder
 • Nico Scarf

  Nico Scarf

  670  kr
  Let
 • Knitting kit, Trendy Chale

  Trendy Chale

  670  kr
  Let
 • Praline scarf

  Praline scarf

  770  kr
  Begynder
 • Selene Scarf

  Selene Scarf

  470  kr
  Let
 • Tamarino shawl

  Tamarino shawl

  580  kr
  Let
 • Hilo Shawl

  Hilo Shawl

  580  kr
  Begynder
 • Sommer Scarf

  Sommer Scarf

  470  kr
  Øvet
 • Crosby Scarf

  Crosby Scarf

  670  kr
  Let
 • Strelitzia Scarf

  Strelitzia Scarf

  670  kr
  Begynder
 • Knitting Kit Wool Bryant Scarf

  Bryant Scarf

  770  kr
  Begynder
 • Atria Scarf

  Atria Scarf

  670  kr
  Begynder
 • Danko Scarf

  Danko Scarf

  470  kr
  Let
 • Dinka Scarf

  Dinka Scarf

  470  kr
  Begynder
 • Durango Scarf

  Durango Scarf

  570  kr
  Let
 • Knitting Kit Petite Wool Viti Scarf

  Viti Scarf

  670  kr
  Øvet
 • Cucho Scarf

  Cucho Scarf

  770  kr
  Begynder
 • Pop scarf

  Pop scarf

  730  kr
  Øvet
 • Vega Scarf

  Vega Scarf

  570  kr
  Begynder
 • Knitting Kit Petite Wool Morse Scarf

  Morse Scarf

  670  kr
  Begynder
 • Sandman Scarf

  Sandman Scarf

  770  kr
  Begynder
 • Shannon Shawl

  Shannon Shawl

  770  kr
  Øvet
 • Grandalla Shawl

  Grandalla Shawl

  770  kr
  Let
 • Stan Scarf

  Stan Scarf

  670  kr
  Let
 • Üsküdar Shawl

  Üsküdar Shawl

  470  kr
  Øvet
 • Tew Scarf

  Tew Scarf

  670  kr
  Øvet
 • Poplar Scarf

  Poplar Scarf

  670  kr
  Øvet
 • Knitting kit meriwool clerkenwell scarf

  Clerkenwell Scarf

  860  kr
  Øvet
 • Knitting Kit Wool Palm Scarf

  Palm Scarf

  770  kr
  Øvet
 • Stan Scarf

  Stan Scarf

  670  kr
  Let
 • Nico Scarf

  Nico Scarf

  670  kr
  Let
 • Knitting Kit Petite Wool Mina Scarf

  Mina scarf

  760  kr
  Øvet